Een auto van de zaak vormt nog vaak een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Toch is het in sommige gevallen niet haalbaar of wenselijk om een traditionele leaseauto te gebruiken. In het geval van een tijdelijk arbeidscontract bijvoorbeeld of wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer. Ook kan een dure afkoopsom bij tussentijdse beëindiging een belemmering vormen. Er zijn een aantal alternatieven.

Bij short lease kun je voor een korte periode (tot twee jaar) een relatief nieuwe auto leasen. De looptijd bepaal je zelf en ook het aantal kilometers en de meeste vaste lasten zijn in de prijs inbegrepen. In de meeste gevallen kun je het contract dagelijks boetevrij opzeggen. Een short lease contract is voordeliger dan een auto huren, maar meestal duurder dan een langlopende lease overeenkomst. Het voordeel dat short lease met zich meebrengt is de flexibiliteit. Dat maakt het voor mensen met een tijdelijk of proefcontract een aantrekkelijk alternatief. Ook voor expats, medewerkers van bedrijven met bijvoorbeeld seizoenpieken en zzp’ers met wisselende inkomsten biedt short lease een uitkomst.

Private lease is ook een alternatief voor de auto van de zaak. De voordelen die een zakelijke leasecontract heeft zoals een vast bedrag voor alle vaste kosten en het gebruiksgemak gelden ook voor private lease. Daarnaast is er geen sprake van bijtelling. Het langlopende karakter, de afkoopsom bij tussentijdse opzegging en het bedrag dat bijbetaald moet worden als de afgesproken kilometers overschreden worden, kunnen bij deze constructie een nadeel vormen. Ook moet rekening gehouden worden dat het afsluiten van een private leasecontract ook een registratie bij het BKR tot gevolg heeft.

Financial lease lijkt sterk op huurkoop. De maandelijkse kosten liggen meestal wat hoger dan bij private lease. Totdat alle termijnen betaald zijn blijft de leaseauto juridisch eigendom van de maatschappij, maar gedurende de looptijd van het contract is de auto al economisch eigendom van de gebruiker. Zzp’ers of iemand met een eigen bedrijf hebben een aftrekpost omdat de kosten voor de auto als investering worden gezien.

Met een mobiliteitsbudget van de werkgever kan met een bepaald bedrag ineens het vervoer ingevuld worden naar believen. Deze regeling is vooral zinvol als gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten vervoer. Zo kan een goedkope leaseauto gecombineerd worden met openbaar vervoer en een fiets. Er is geen sprake van bijtellingsregels. Wel moet over een deel van het bedrag belasting betaald worden. Door het maken van slimme keuzes kan een mobiliteitsbudget een extraatje opleveren. Aan het eind van de periode mag het resterende bedrag namelijk behouden worden met aftrek van belasting.

Vergelijkbare artikelen