Leaserijders kiezen er vaker voor om het contract te verlengen in plaats van de aanschaf van een nieuwe auto. Op die manier kan nog langer geprofiteerd worden van het gunstige bijtellingstarief van maximaal 14 procent. Autoleasebedrijf LeasePlan signaleert deze trend op basis van recente cijfers. Met een leasecontract voor een nieuwe auto gelden de nieuwe regels en dus hogere belastingtarieven.

Voor de tarievenwijziging voor de bijtelling was het vaak voordeliger om de oude leaseauto in te leveren en een nieuwe wagen te gaan rijden onder een nieuw contract. Slecht één op de zes leaserijders reed toen liever door en koos voor een verlenging. Sinds dit jaar het bijtellingstarief verhoogd is, kiest één op de vijf voor verlenging van het lopende contract. Het nieuwe tarief is alleen van toepassing op nieuwe leasecontracten. Zolang het oude contract loopt, ook bij verlenging, kan van de oude, lagere tarieven gebruik worden gemaakt.

In Nederland rijden naar schatting nog 20.000 leaseauto’s met een contract van vóór 2016. De meeste contracten zijn voor een periode van drie of vier jaar afgesloten. In de wet is echter geregeld dat verlengd kan worden tot vijf jaar. Na die vijf jaar moet de auto ingeleverd worden en zal dus overgestapt moeten worden op een nieuw contract met de nieuwe voorwaarden.

Vergelijkbare artikelen