Tags Artikelen met de tag "zakelijk"

zakelijk

0 658

Een auto van de zaak vormt nog vaak een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Toch is het in sommige gevallen niet haalbaar of wenselijk om een traditionele leaseauto te gebruiken. In het geval van een tijdelijk arbeidscontract bijvoorbeeld of wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer. Ook kan een dure afkoopsom bij tussentijdse beëindiging een belemmering vormen. Er zijn een aantal alternatieven.

Bij short lease kun je voor een korte periode (tot twee jaar) een relatief nieuwe auto leasen. De looptijd bepaal je zelf en ook het aantal kilometers en de meeste vaste lasten zijn in de prijs inbegrepen. In de meeste gevallen kun je het contract dagelijks boetevrij opzeggen. Een short lease contract is voordeliger dan een auto huren, maar meestal duurder dan een langlopende lease overeenkomst. Het voordeel dat short lease met zich meebrengt is de flexibiliteit. Dat maakt het voor mensen met een tijdelijk of proefcontract een aantrekkelijk alternatief. Ook voor expats, medewerkers van bedrijven met bijvoorbeeld seizoenpieken en zzp’ers met wisselende inkomsten biedt short lease een uitkomst.

Private lease is ook een alternatief voor de auto van de zaak. De voordelen die een zakelijke leasecontract heeft zoals een vast bedrag voor alle vaste kosten en het gebruiksgemak gelden ook voor private lease. Daarnaast is er geen sprake van bijtelling. Het langlopende karakter, de afkoopsom bij tussentijdse opzegging en het bedrag dat bijbetaald moet worden als de afgesproken kilometers overschreden worden, kunnen bij deze constructie een nadeel vormen. Ook moet rekening gehouden worden dat het afsluiten van een private leasecontract ook een registratie bij het BKR tot gevolg heeft.

Financial lease lijkt sterk op huurkoop. De maandelijkse kosten liggen meestal wat hoger dan bij private lease. Totdat alle termijnen betaald zijn blijft de leaseauto juridisch eigendom van de maatschappij, maar gedurende de looptijd van het contract is de auto al economisch eigendom van de gebruiker. Zzp’ers of iemand met een eigen bedrijf hebben een aftrekpost omdat de kosten voor de auto als investering worden gezien.

Met een mobiliteitsbudget van de werkgever kan met een bepaald bedrag ineens het vervoer ingevuld worden naar believen. Deze regeling is vooral zinvol als gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten vervoer. Zo kan een goedkope leaseauto gecombineerd worden met openbaar vervoer en een fiets. Er is geen sprake van bijtellingsregels. Wel moet over een deel van het bedrag belasting betaald worden. Door het maken van slimme keuzes kan een mobiliteitsbudget een extraatje opleveren. Aan het eind van de periode mag het resterende bedrag namelijk behouden worden met aftrek van belasting.

0 1166
Afkoopregeling leaseauto
Afkoopregeling leaseauto

Met ingang van 2015 is de afkoopregeling van een zakelijke leaseauto niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zakelijke leaserijders die van baan zijn gewisseld en hun leaseauto bij de leasemaatschappij hebben afgekocht moeten dus aanzienlijk meer inkomstenbelasting betalen. Dat zegt de Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ) bij monde van voorzitter Martin Huisman, die wil dat de Belastingdienst de maatregel terugdraait en hen inmiddels een brief heeft gestuurd met een oproep daartoe.

De VAVDZ pleit al langer voor het verwijderen van de afkoopregeling uit de leaseovereenkomsten tussen leasemaatschappijen en de zakelijke rijders. Toch tekenen veel mensen hiervoor, zonder goed te weten wat dit voor consequenties heeft als ze van baan mochten wisselen. Dan moet je namelijk al snel duizenden euro’s extra ophoesten.

Omdat het afkopen van een leaseauto tot en met 2014 gewoon als eigen bijdrage van de inkomstenbelasting mocht worden afgetrokken, roept de VAVDZ zijn leden op om dit ook in 2015 gewoon te blijven doen en zich bij een conflict met de Belastingdienst te beroepen op “opgewekt vertrouwen”. De gedachte daarachter is dat de zakelijke leaserijder nu eenmaal de overeenkomst met de leasemaatschappij tekende toen de regels nog anders waren.