Tags Artikelen met de tag "ZZP"

ZZP

0 657

Een auto van de zaak vormt nog vaak een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Toch is het in sommige gevallen niet haalbaar of wenselijk om een traditionele leaseauto te gebruiken. In het geval van een tijdelijk arbeidscontract bijvoorbeeld of wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer. Ook kan een dure afkoopsom bij tussentijdse beëindiging een belemmering vormen. Er zijn een aantal alternatieven.

Bij short lease kun je voor een korte periode (tot twee jaar) een relatief nieuwe auto leasen. De looptijd bepaal je zelf en ook het aantal kilometers en de meeste vaste lasten zijn in de prijs inbegrepen. In de meeste gevallen kun je het contract dagelijks boetevrij opzeggen. Een short lease contract is voordeliger dan een auto huren, maar meestal duurder dan een langlopende lease overeenkomst. Het voordeel dat short lease met zich meebrengt is de flexibiliteit. Dat maakt het voor mensen met een tijdelijk of proefcontract een aantrekkelijk alternatief. Ook voor expats, medewerkers van bedrijven met bijvoorbeeld seizoenpieken en zzp’ers met wisselende inkomsten biedt short lease een uitkomst.

Private lease is ook een alternatief voor de auto van de zaak. De voordelen die een zakelijke leasecontract heeft zoals een vast bedrag voor alle vaste kosten en het gebruiksgemak gelden ook voor private lease. Daarnaast is er geen sprake van bijtelling. Het langlopende karakter, de afkoopsom bij tussentijdse opzegging en het bedrag dat bijbetaald moet worden als de afgesproken kilometers overschreden worden, kunnen bij deze constructie een nadeel vormen. Ook moet rekening gehouden worden dat het afsluiten van een private leasecontract ook een registratie bij het BKR tot gevolg heeft.

Financial lease lijkt sterk op huurkoop. De maandelijkse kosten liggen meestal wat hoger dan bij private lease. Totdat alle termijnen betaald zijn blijft de leaseauto juridisch eigendom van de maatschappij, maar gedurende de looptijd van het contract is de auto al economisch eigendom van de gebruiker. Zzp’ers of iemand met een eigen bedrijf hebben een aftrekpost omdat de kosten voor de auto als investering worden gezien.

Met een mobiliteitsbudget van de werkgever kan met een bepaald bedrag ineens het vervoer ingevuld worden naar believen. Deze regeling is vooral zinvol als gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten vervoer. Zo kan een goedkope leaseauto gecombineerd worden met openbaar vervoer en een fiets. Er is geen sprake van bijtellingsregels. Wel moet over een deel van het bedrag belasting betaald worden. Door het maken van slimme keuzes kan een mobiliteitsbudget een extraatje opleveren. Aan het eind van de periode mag het resterende bedrag namelijk behouden worden met aftrek van belasting.

0 851

Ondanks de populariteit van lease-auto’s in de zakelijke sector leaset nog altijd maar 1 op de 16 ZZP-ers een auto voor zakelijk gebruik. Dat percentage is wel aan het stijgen, want in 2014 leasete nog slechts 1 op de 20 zelfstandigen zonder personeel een auto. Reden voor ZZP Barometer om te gaan onderzoeken waar bij ZZP-ers een leasebehoefte zit, hoe die zich zou kunnen ontwikkelen en zo in kaart te brengen hoe het leasen onder ZZP-ers aangemoedigd zou kunnen worden.

Het grootste struikelpunt voor ZZP-ers bestaat uit de lange leasecontracten waar ze zich liever niet aan verbinden. De positie van ZZP-ers is – helemaal in de huidige economie – namelijk verre van stabiel en voorspelbaar. Wanneer er ook korter geleaset zou kunnen worden zouden waarschijnlijk meer ZZP-ers voor een leaseauto kiezen, vooral ook omdat velen van hen wel de voordelen zien, zoals de voorspelbaarheid van het kostenplaatje. Dat er ook niet ineens een groot bedrag uitgegeven hoeft te worden is ook een vaak gehoorde reden om te gaan leasen.

Toch ziet het er goed uit, want vier op de tien ZZP-ers zegt leasen te zullen overwegen als de huidige auto vervangen moet worden. Mits leasemaatschappijen in staat zijn ZZP-ers kortere leaseperioden aan te bieden zou die markt dus nog een flinke groei kunnen doormaken.

0 1098
Leasen voor ZZP-ers
Leasen voor ZZP-ers

Volgens Dick Bakker van leasemaatschappij Arval kun je ook als kleinere ondernemer prima gebruik maken van lease-auto’s.  Als je de juiste leasewagens kiest bespaar je op die manier geld en hoef je je nooit zorgen te maken over de betrouwbaarheid en het onderhoud van je wagenpark(je).

Zelfs een ZZP-er is volgens Dick goed bezig wanneer hij of zij een lease-auto neemt. Op die manier kun je je nog beter concentreren op de dagelijkse werkzaamheden van je bedrijfje en hoef je je geen zorgen te maken over het onderhoud, de aanschaf en de uiteindelijke vervanging van je auto.

Bij een leaseauto zijn nagenoeg alle kosten inbegrepen. Daardoor weet je altijd precies wat de kosten zijn die je aan je auto kwijt bent. Een plotselinge reparatie gooit dan geen roet in het eten voor je bedrijfsvoering.

Door de juiste auto te kiezen kun je veel kosten besparen. Wat voor een kleine ondernemer de juiste leaseauto is, dat verschilt natuurlijk per situatie. Als de auto alleen functioneel hoeft te zijn kun je volgens Dick het beste een kleine en zuinige auto nemen omdat die de laagste kosten met zich meebrengt. Als je veel bij klanten op bezoek moet en status in je beroepsgroep wel van belang is kun je kiezen voor een wat grotere en luxere auto. De meerprijs moet je dan ook meer zien als een investering in public relations.

Een probleem waar vooral ZZP-ers die leasen tegenaan lopen is het gebrek aan ruimte als ze een kleine auto leasen om de kosten te drukken en op vakantie willen met het gezin. Dan hebben ze snel ruimtegebrek. Veel leasemaatschappijen houden daar echter rekening mee. Je kunt dan als je een kleine auto leaset gedurende vier weken per jaar een groter exemplaar rijden.